Møtekalender Lørenskog FAU våren 2016

Ordinært FAU møte 25.5 kl 18:30. Sted: Rådhuset: Dette møtet er flyttet:

Ny dato og tid er tirsdag 31.5.16 kl 18:30

Agenda:

– Skolesjefen informerer
– Valg av nestleder
– Gjennomgang av årshjul 2016/17
– Diskusjon KFAU
– Hvordan skal vi få med oss alle skolene i neste skoleår?
– Hvordan kan vi bruke facebook siden vår?

 • Redaktøransvar/moderatorfunkjson
 • Aktivitetsnivå/emner
 • Hvordan få flere med?

– Fokussaker og jobbing med disse:

 • Har vi de riktige sakene?
 • Skal vi legge til/fjerne (bl.a. Skolerehabilitering/-kapasitet)
 • Hvem kan tenke seg å være med på å jobbe med disse sakene?

– Forslag til/ønsker om temamøter fra den enkelte skole

Er det andre tema som ønskes diskutert så send meg gjerne en mail om det.

Da ser jeg frem til å møte dere.

Tor Arild Sunnevåg – Leder i LFAU

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Lørenskog FAU – følg oss på Facebook

Det finnes en egen gruppe på Facebook som dere kan følge. Det er en lukket gruppe som alle kan få tilgang til dersom de har tilhørighet til Lørenskog. Vi oppfordrer alle til å søke opp denne og be om tilgang.

Lørenskog FAU

Lørenskog FAU. LFAU eller Lørenskog FAU er en organisasjon som ivaretar interessene til foreldre i skolen i Lørenskog på tvers av skolegrensene. Vi har medlemmer fra alle FAU-ene til de offentlige barne- og ungdomsskolene i kommunen. Vi møtes ca. 4 ganger i året, og holder ellers kontakten via epostlister og dette nettstedet. Dersom du ønsker å få oss i tale, kontakt gjerne leder eller av de andre av oss som sitter i styret! Styret i Lørenskog FAU består av: Tor Arild Sunnevåg - leder Trenger ny - nestleder Anette Berntsen - kasserer Silja Irene Kaldhol - sekretær Denne gruppen er åpen for alle! Lik og del for å følge spre informasjon om hva som skjer i Lørenskogskolen 🙂
Kjersti Hildonen
Kjersti Hildonenoktober 28th, 2016 at 12:33am
Foredrag for foreldre + teaterforestilling

https://www.facebook.com/events/949096251856264/?ti=cl
Tor Arild Sunnevåg
Tor Arild Sunnevågoktober 28th, 2016 at 12:33am
Turid Kristensen i RB i dag om et særdeles viktig emne. Blir gutter tapere i dagens skole og kan skoleeier gjøre noe med denne trenden?
Kjersti Hildonen
Kjersti Hildonenoktober 28th, 2016 at 12:33am
Åpne og gratis foredrag for innbyggere i kommunen!
Silja Irene Kaldhol
Silja Irene Kaldholoktober 28th, 2016 at 12:33am
Dette er interessant. Og... For meg helt logisk. Derfor har jeg også stilt spørsmålstegn ved det store fokuset på verktøy, når barna trenger å bli sett og samhandlet med på anerkjennende måter.

"We are projecting our own infatuation with shiny technology, assuming our little digital natives would rather learn using gadgets—while what they crave and need is human contact with flesh-and-blood educators."
Silja Irene Kaldhol
Silja Irene Kaldholoktober 28th, 2016 at 12:33am
Lørenskog FAU.
LFAU eller Lørenskog FAU er en organisasjon som ivaretar interessene til foreldre i skolen i Lørenskog på tvers av skolegrensene. Vi har medlemmer fra alle FAU-ene til de offentlige barne- og ungdomsskolene i kommunen.

Vi møtes ca. 4 ganger i året, og holder ellers kontakten via epostlister og dette nettstedet.

Dersom du ønsker å få oss i tale, kontakt gjerne leder eller av de andre av oss som sitter i styret!

Styret i Lørenskog FAU består av:

Tor Arild Sunnevåg - leder
Trenger ny - nestleder
Anette Berntsen - kasserer
Silja Irene Kaldhol - sekretær

Denne gruppen er åpen for alle! Lik og del for å følge spre informasjon om hva som skjer i Lørenskogskolen 🙂
Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Ordinært FAU møte 16.3 kl 18:30. Sted Rådhuset

 • Godkjenning av møteinnkalling og forrige møtereferat
 • Introduksjon av ny skolesjef
 • Skolesjefen informerer (se punkter nedenfor)
 • Spørsmål & svar sesjon med skolesjefen
 • Informasjon om møtet med Lørenskog AP den 15.3 (LFAU leder har blitt invitert til et dialogmøte)
 • Informasjon om årsmøtet den 28. april og valg (Nestleder og kasserer er til valg)
 • Diskusjon om LFAU, arbeidsform og rolle fremover

Skolesjefen har følgende informasjonspunkter:

 • Status Strategiplan for IKT for skolene
 • Spørsmål vedrørende foreldresamarbeid til drøfting (Dette er tenkt brukt i tilstandsrapport for grunnskolen.)
 • Orientere om bakgrunn for vurderingssamtalene på skolene – hva vi ser etter og etterspør.
 • Orienterer om politiske saker som har vært behandlet i det siste:
  1. Paviljong Solheim skole (Skal endelig behandles i Kommunestyret samme kveld som vi har møte.)
  2. Rådgivende og støttende team mot mobbing (Skal endelig behandles i Kommunestyret samme kveld som vi har møte.)
 • Nasjonale prøver

Det kan komme endringer i denne planen.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

LFAU møte 24.11 på Hammer skole

Møtet er er ordinært LFAU møte.

Møtested: Hammer skole
Tidspunkt: 18:30 til 21:00

Tema for dagen er:
– Møtereferat fra forrige møte
– Skolesjefens halvtime v/Camilla
Budsjett 2015
Strategiplanen
Fjellhamarområdet
Spørsmål og svar
– Introduksjon av ny leder for Oppvekst- og utdanningsutvalget. Tor Einar Ljønes
Tor Einar introduserer seg selv
LFAU informerer om hvem vi er og hvordan vi jobber
Diskusjon om samarbeidsform
–Diskusjon om arbeidsform i inneværende skoleår (om vi har tid)
– Annet

Innspill til agenda mottas med takk.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

LFAU møte 24. september på Hammer skoe

Møtet er er ordinært LFAU møte.

Møtested: Hammer skole
Tidspunkt: 18:30 til 21:00

Tema for dagen er:
– Konstituering av LFAU skoleåret 2015-16
– Beredskapsteam mobbing v/ Lise
– Skolesjefens kvarter v/Camilla (utgår)
– Gjennomgang årshjul og planlegging av tema for det enkelte møte
– Evaluering av Skolepolitisk møte
– Diskusjon om arbeidsform i inneværende skoleår
– AOB (any other business)

Innspill til agenda mottas med takk.

Publisert i LFAU-møter | Skriv en kommentar

LFAU-møte 20.5 kl 19:30 på Hammer skole.

Som avtalt på årsmøtet, er det LFAU-møte 20.5 kl 19:30.
NB: Møtested er Hammer skole, hovedinngangen.

Dette blir i all hovedsak et arbeidsmøte med formål å:

– Forberede neste år. Se sakene som vi har adressert i årsmøtereferatet. Vi vil også lufte mulighetene for et folkemøte tidlig i september, i forbindelse med valget.

– Avholde en diskusjon om gjennomføring av møter med partiene i Lørenskog ifbm valget 2015

Du finner referatet fra årsmøtet her.
Referat fra siste ordinære LFAU-møte ligger her.

Med vennlig hilsen
Tor Arild
Leder Lørenskog FAU

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Tor Arild Sunnevåg er ny LFAU-leder

Ny leder og sekretær er valgt
På årsmøtet 28. april, skulle det velges ny leder og ny sekretær. Vi var heldige som fikk to gode kandidater som ble valgt ved akklamasjon. Ny leder i LFAU er Tor Arild Sunnevåg og sekretær ble Silja Irene Kaldhol. Sammen med nestleder Karina Karterud og kasserer Frode Halvorsen, utgjør disse fire sekretariatet i LFAU kommende skoleår. Tusen takk til Tor Arild og Silja, som ønsket å påta seg disse vervene og til Karina og Frode som er villige til å fortsette et år til.

Referatene er nå lagt ut
Du finner referatet fra årsmøtet her.
Referat fra siste ordinære LFAU-møte ligger her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Referater fra 17.03.2015 er lagt ut

Arbeidsmøtet 17.3. refereres som markerte forslag til endringer i listen over LFAUs viktige saker. Referatet fra arbeidsmøtet ligger her.

Referatet fra det ordinære LFAU-møtet er lagt ut her.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Oppdatert dagsorden til årsmøtet for LFAU 2015

LFAU avholder sitt årsmøte 28. april 2015, kl. 19.30 -21.00 på Lørenskog rådhus, rom 230. Vekommen!

Her følger oppdatert dagsorden:

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Valg av to representanter til å underskrive referatet.
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Godkjenning av årsberetningen for LFAU
 4. Godkjenning av regnskapet og revisors beretning
 5. Valg
  1. Valg av nye representanter i LFAU
   i) ny leder
   ii) ny sekretær
  2. Valg av revisor

Send oss gjerne forslag til kandidater til de to ledige vervene som hhv. leder og referent.
Dere kan sende dem til turid @ berglund.no

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Nå kan man melde inn saker til årsmøtet 2015

LFAU avholder sitt årsmøte 28. april 2015, fra 19.30 -21.00 på Lørenskog rådhus.

Alle foreldre/foresatte med barn på Lørenskogskolene, inviteres til å melde saker inn til behandling på årsmøtet. Fristen for innmelding er tirsdag 7. april 2015.
Sakene kan meldes inn via FAU eller direkte til LFAU. Her finner dere kontaktinfo til oss.

Denne invitasjonen sendes ut til hver skoles FAU, via LFAU-kontaktene.

Ti dager før årsmøtet, sendes oppdatert dagsorden ut.

Til orientering, så er de faste postene på årsmøtet slik:

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av referent
  3. Valg av to representanter til å underskrive referatet.
 2. Godkjenning av innkallingen
 3. Godkjenning av årsberetningen for LFAU
 4. Godkjenning av regnskapet og revisors beretning
 5. Valg
  1. Valg av nye representanter i LFAU (i år: ny leder og sekretær skal velges)
  2. Valg av revisor
 6. Andre saker
Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar